regulamin

Niniejszy regulamin wskazuje sposób funkcjonowania działalności Viva Artes, sposób realizacji zamówień, dostawy, płatności, gwarancji, przetwarzania danych osobowych, zakresu odpowiedzialności za wykonywaną działalność oraz ochrony praw autorskich.

 1. strona www.vivaartes.pl prowadzona jest w ramach Działalności Antykwaryczno-Artystycznej posiadają-cej numer identyfikacyjny REGON: 146779830, NIP: 837-12-00-921.
 2. Viva Artes zajmuje się wyrobem i sprzedażą biżuterii artystycznej oraz malarstwem.
 3. do wyrobu biżuterii Viva Artes używa materiałów naturalnych, tj. minerałów, kamieni, rzemieni, drewna, jedwabiu oraz metali neutralnych.
 4. GODZINY FUNKCJONOWANIA. Pracownia Viva Artes jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 17.00 do 21.00.
 5. CENY. Podane na stronie www.vivaartes.pl ceny są cenami brutto, ceny nie zawierają kosztu wysyłki. Za sprzedane wyroby wystawiane są dowody sprzedaży w postaci paragonu lub rachunku.
 6. TERMIN REALIZACJI zamówienia do 7 dni kalendarzowych.
 7. SKRÓCONY PRZEBIEG REALIZACJI ZAMÓWIENIA: otrzymanie zamówienia, przesłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia, oczekiwanie na wpłatę za zakupiony wyrób, zaksięgowanie wpłaty, wysłanie wyrobu jeszcze tego samego dnia, potwierdzenie odbioru zakupionego wyrobu.
 8. PŁATNOŚCI. Preferujemy formę płatności jaką jest przelew. Zakupiony wyrób jest wysyłany w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie. Dane do przelewu bankowego znajdują się przy formularzu kontaktowym. W tytule przelewu prosimy o wskazanie treści: projekt VivaArtes.pl, identyfikator zamówienia lub nazwa wyrobu oraz określenie rodzaju dokumentu sprzedaży P lub R (gdzie P - oznacza Paragon a R - Rachunek).
 9. DOSTAWA. Wysłanie wyrobu odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej SA. Wyroby wysyłane są w dniu zaksięgowania wpłaty. Koszty wysyłki wynoszą 17,00 zł - zapis ten dotyczy zamówień realizowanych na terenie Polski. Koszty wysłania wyrobu za poza granice Rzeczypospolitej Polskiej ustalane są indywidualnie. Viva Artes wysyła wyroby pod wskazany adres Kupującego. Działalność Viva Artes nie ponosi odpowiedzialności za trudności wynikające z błędnie wskazanego adresu osoby kupującej oraz nie stosuje możliwości osobistego odbioru zamówionych wyrobów.
 10. GWARANCJA.  Viva Artes dokłada wszelkich starań by firmowane jej nazwą wyroby stanowiły wysokoą jakość i trwałość. Nie mniej jednak  działając w oparciu o ustawę z 02 marca 2000 roku o Ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt uznany za niebezpieczny, mogą Państwo dokonać zwrotu zakupionej biżuterii w terminie 10 dni od jej otrzymania. Zwrot zakupionego wyrobu jest możliwy jedynie wraz z załączonym do niego dowodem zakupu. Pierwszą czynnością w takiej sytuacji jest zgłoszenie chęci zwrotu do www.vivaartes.pl za pośrednictwem dostępnego na stronie formularza kontaktowego, w celu ustalenia zasad zwrotu. Proszę pamiętać, że nie można odsyłać towaru za pobraniem.
 11. Biżuteria Viva Artes jest objęta półroczną gwarancją. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń na skutek urazów mechanicznych i celowych. W sytuacji zwrotu, wyrób jest poddawany ekspertyzie mającej na celu ustalenie przyzczyny powstania uszczerbku na jakości, czy wyglądzie wyrobu.
 12. REKLAMACJA. Viva Artes wytwarza wyroby wysokie jakościowo, wolne od wad i uszkodzeń. Jeśli jednak zdarzyłoby się, że wyrób Viva Artes nie spełnia Państwa oczekiwań lub pojawiłaby się niezgodność zawartości przesyłki w stosunku do złożonego zamówienia mogą Państwo złożyć reklamację w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania wyrobu. Pierwszą czynnością w takiej sytuacji jest zgłoszenie chęci reklamacji firmie Viva Artes za pośrednictwem dostępnego na stronie formularza kontaktowego, w celu ustalenia zasad reklamacji. Proszę pamiętać, że nie można odsyłać towaru bez wcześniejszych ustaleń. Nie ma też możliwości odesłania towaru za pobraniem.
 13. NAPRAWA. W uzasadnionych sytuacjach Viva Artes może podjąć sie naprawy pogwarancyjnej lub pozagwarancyjnej. W przypadku skorzystania z tej możliwości prosimy o zgłoszenie chęci naprawy firmie Viva Artes za pośrednictwem dostępnego na stronie formularza kontaktowego, w celu ustalenia warunków naprawy, sposobu oraz oszacowania kosztów. W takiej sytuacji będziemy prosić o zdjęcie uszkodzonego wyrobu.
 14. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. Udostępnione firmie Viva Artes dane osobowe, a w szczególności godność, adres zamieszkania, adres dostawy, dane kontaktowe są przetwarzane tylko i wyłącznie przez Viva Artes i to tylko w zakresie sprawnej realizacji zamówienia. Viva Artes w żaden sposób nie udostępnia, nie sprzedaje informacji dotyczących danych osobowych innym podmiotom i osobom fizycznym, a także nie przetwarza ich we własnych celach statystycznych i marketingowych. Działając zgodnie z Polskim prawem tj. w oparciu o Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochonie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133 poz. 883) Viva Artes korzysta z danych osobowych w celu sprawnej realizacji zamówienia. Jedynym podmiotem, któremu Viva Artes udostępnia dane dotyczące imienia, nazwiska oraz adresu dostawy, a w szczególnych sytuacjach numeru telefonu. Odbiorcy wyrobu jest Poczta Polska SA lub wybrana firma kurierska - z wyraźnym zaznaczeniem, że dane są udostępnianie tylko i wyłącznie w celu dostarczenia zamówionej przesyłki. Klienci Viva Artes w każdej chwili maja prawo wglądu w swoje dane osobowe i teleadresowe, mają prawo do ich poprawiania oraz prawo do żądania usunięcia danych z bazy Viva Artes.
 15. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI. Podstawowym dokumentem określającym zakres odpowiedzialności Viva Artes jest niniejszy regulamin. Viva Artes odpowiada za jakość oraz trwałość swoich wyrobów, a także za terminowe wywiązywanie się ze swoich zobowiazań. Viva Artes nie ponosi odpowiedzialności za: nie dostarczenie przesyłki z powodu błędnie wskazanego adresu dostawy, za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek z zamówionymi wyrobami, wynikające z przyczyn niezależnych od Viva Artes. Viva Artes nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualną stratę lub szkody pośrednie w przypadku niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczeniu przesyłki, wynikacjącego z winy firmy dostarczającej przesyłkę. Nie mniej jednak, w takich sytuacjach Viva Artes zobowiązuje się do pełnej współpracy w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym z incjatywy osoby zainteresowanej. Wyroby Viva Artes przeznaczone są dla osób dojrzałych. Ze względu na drobne elementy, z których składają się wyroby Viva Artes, należy zabezpieczać je przed dziećmi - Viva Artes nie ponosi odpowidzialności za utratę zdrowia, spowodowaną błędnym użyciem/użytkowaniem wyrobów.
 16. OCHRONA PRAW AUTORSKICH. Wszystkie zaprezentowanie na stronie www.vivaartes.pl informacje oraz zdjęcia produktów są autorstwa właściciela strony i prawa do nich należą wyłącznie do Viva Artes. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie, powielanie, edytowanie czy też rozpowszechnianie zaprezentowanych na stronie informacji i zdjęć, zarówno w sposób tradycyjny jak i z użyciem systemów elektronicznych. Wszelkie prawa są zastrzeżone.
 17. WAŻNE. Wyroby Viva Artes przeznaczone są dla osób dojrzałych. Ze względu na drobne elementy, z których składają się wyroby Viva Artes, należy zabezpieczać je przed dziećmi.
 18. POZOSTAŁE INFORMACJE. Może się zdarzyć że, kolory umieszczone na zdjęciach mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistego koloru wyrobu. Różnice o których mowa mogą wynikać ze względu na ustawienia parametrów monitora. Może także się zdarzyć, że wymiary, tj.: długość, grubość, średnica mogą nieznacznie się różnić od tych w rzeczywistości. Różnice o których mowa mogą powstać ze względu na proces wytwarzania.
 19. W uzasadnionych sytuacjach Viva Artes zastrzega sobie możliwość zmiany terminów realizacji zamówienia.
 20. Podczas korespondencji prosimy o podawania nazwy i kodu wyrobu. W momencie gdy zamówienie jest gotowe do wysyłki, a Kupujący nie poinformował nas o rezygnacji z zamówienia, Viva Artes zastrzega sobie możliwość stosowania formy przedpłaty przy kolejnych zamówieniach.
 21. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dziękujemy,

Viva Artes

 
biżuteria  malarstwo  kolczyki  bransolety  naszyjniki  wisiorki  zawieszki  rzemienie